top of page

STEUN DE KUDDE

WIL je ook bijdragen?

Er komt heel wat kijken bij de verzorging en het management van de schaapskudde. De dieren moeten worden bijgevoerd, krijgen mineralen (vitaminen voor schapen), de afrastering moet worden aangeschaft en onderhouden, de dierenarts moet soms op bezoek komen en daarnaast zijn er ook kosten die komen kijken bij de administratie, reiskosten, verzekeringen, gereedschap en (bescheiden) PR die de stichting onderhoudt. 

Als je een bijdrage wil leveren aan al deze werkzaamheden en kostenposten dan zijn we je daar uiteraard bijzonder dankbaar voor. Je bijdrage aan de stichting is een investering in de ontwikkeling van duurzame methoden van natuurbeheer op kleine schaal. We hebben verschillende mogelijkheden opgesteld waarop je kunt doneren. Elke mogelijkheid biedt een mooi pakket aan opties als beloning voor je bijdrage. 

Formulier

Losse donatie

U wilt een kleine of grote donatie doen. Zonder beloning, zonder gedoe. Dat kan. Klik op DONEER en bepaal zelf het bedrag dat u wilt schenken. 

Vanaf:

€ 1,-

PayPal ButtonPayPal Button
IMG_1172small.jpg

5 redenen

 

.....om bij te dragen aan onze werkzaamheden:

 

1 Het terugdringen van de CO2 uitstoot is niet alleen een mondiale - maar vooral ook een lokale uitdaging. Wat kunnen we zelf doen om daar aan bij te dragen? De schaapskudde is een duurzaam alternatief voor diesel slurpende grote machines waarmee het natuurbeheer op dit moment op veel plekken wordt uitgevoerd.

2 De schapen leveren een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van de biodiversiteit in de omgeving. Meer bloemen en verschillende gewassen betekenen ook meer vlinders en bijen en andere insecten die daarvan kunnen genieten!  

3 De aarde is kwetsbaar. Grote machines vernietigen het bodemleven terwijl we die juist nodig hebben voor een gezonde voedzame bodem. De schapen leven in harmonie met de beestjes in de bodem en hun uitwerpselen geven hen voeding. Ook andere kwetsbare diertjes zoals jonge reetjes of een nestje van vogels zijn veilig bij de schapen. 

4 De schapen vormen een stukje levend cultureel erfgoed. Al duizenden jaren leven herders met hun dieren in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Als het aan ons ligt laten we die kennis en schoonheid niet zomaar verloren gaan!

5 De schapen en hun herder vormen ontmoetingsplekken in de natuur. Op die manier levert de kudde een actieve bijdrage aan de sociale cohesie in de regio. Daarnaast biedt de kudde educatieve momenten aan passanten en kinderen die zo kunnen leren over de natuur en wat er voor nodig is om haar te beschermen. 

liever anders?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u liever op een andere manier bij draagt die niet bij deze opties genoemd wordt. Als u zelf een creatief idee heeft waarmee u wilt bijdragen aan de schaapskudde en haar werkzaamheden dan horen we dat graag. U kunt bijvoorbeeld materiaal doneren of kennis?

Stichting schaapskudde Doorn streeft er naar om een verbindende rol te spelen in de regio. Ook door het delen van niet monetaire bijdragen kunt u investeren in de kudde. Op die manier vergoot u het sociale netwerk rond de kudde en investeert u in expertise.

Neem contact op via info@schaapskuddedoorn.nl

bottom of page